SADRŽAJ WEB STRANICE ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST DV MALI SVIJET...................................................................... © 2022 Dječji vrtić "Mali svijet". Sva prava zadržana.

04.01.2013.

Poštovani roditelji,

Da biste ostvarili pravo za sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja za dijete iz sredstava Proračuna Grada Zagreba potrebno je da :

 1. 1. Najkasnije do 18.siječnja 2013.g. predate Vrtiću uredno popunjen ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE REDOVITOG PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA DIJETE IZ SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA
 2. 2. Najkasnije do 18.siječnja 2013.g. predate Vrtiću uredno popunjen obrazac IZJAVE O ČLANOVINMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA

Obrasce možete dobiti u Vrtiću

 1. 3. Priložite DOKAZ O PREBIVALIŠTU DJETETA
  - uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta
 2. 4. Priložite preslike osobnih iskaznica, odnosno uvjerenja MUP-a o prebivalištu članova zajedničkog kućanstva.
 3. 5.  Priložite DOKAZ O OSTVARENOM PRIHODU SVIH ČLANOVA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA U PRETHODNOJ GODINI, UMANJEN ZA IZNOS POREZA I PRIREZA, IZNOS PLAĆEN ZA RATE STAMBENOG KREDITA ZA PRVU NEKRETNINU KOJOM SE RJEŠAVA STAMBENO PITANJE I IZNOS PLAĆEN ZA SLOBODNO UGOVORENU NAJAMNINU ZA POTREBE STANOVANJA OBITELJI U STAMBENOM PROSTORU NAJMODAVCA.
    
  -      Potvrdu Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva
  (Ovu potvrdu trebate priložiti najkasnije do 31.ožujka 2013.g.)

-          Potvrde poslodavca i drugih isplatitelja prihoda o visini plaće, naknade plaće, i drugog dohotka za svakog člana zajedničkog kućanstva koji je zaposlen ili samostalno obavlja djelatnost ili je ostvario drugi prihod ( mirovina, naknada za bolovanje, rodiljne ili roditeljske potpore, naknada za nezaposlene, naknada po ugovoru o djelu, drugi prihodi koji podliježu oporezivanju sukladno Zakonu o porezu na dohodak.)

-          Ugovor o stambenom kreditu – dokazi o uplaćenim ratama u prethodnoj godini.

-          Ugovor o najmu stana- dokazi o uplaćenim najamninama u prethodnoj godini.

Molimo Vas za poštivanje zadanih rokova, kako bimo i Vi i mi izbjegli moguće neugodnosti vezane uz možebitno kašnjenje.

Vaš Dječji vrtić Mali Svijet

Ažurirano (Petak, 11 Travanj 2014 21:23)

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.
Više informacija Prihvaćam sve kolačiće Odbijam