SADRŽAJ WEB STRANICE ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST DV MALI SVIJET...................................................................... © 2022 Dječji vrtić "Mali svijet". Sva prava zadržana.

20.12.2012.

Donesen je Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi, te o skrbi djece predškolske dobi

Grada Zagreba

http://www1.zagreb.hr/slglasnik.nsf

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine 10/97 i 107/07) i članka 38. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), Gradska skupština Grada Zagreba, na 46. sjednici, 20. prosinca 2012., donijela je:

PROGRAM

javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2013.

Iz programa kojeg možete u cijelosti pročitati na web stranici grada Zagreba izdvajamo:

3.1.2. Vjerske i privatne predškolske ustanove 

Sredstvima proračuna Grada Zagreba sufinanciraju se odobreni redoviti programi za djecu predškolske dobi u vjerskim i drugim privatnim predškolskim ustanovama:

a) u okviru osiguranih sredstava iz gradskog proračuna tim će se ustanovama osiguravati sredstva za redoviti 10-satni program predškolskog odgoja, (odnosno program kraćeg trajanja za djecu s teškoćama u razvoju) po upisanom djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba kako slijedi:

PRIHODOVNI CENZUS

MJESEČNI IZNOS SUFINANCIRANJA PO DJETETU IZ PRORAČUNA GRADA ZAGREBA

1.   prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 4.501,00 kn i više

1.300,00 kn

2.   prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 3.501,00 do 4.500,00 kn

1.450,00 kn

3.   prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 2.501,00 do 3.500,00 kn

1.600,00 kn

4.   prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) do 2.500,00 kn

1.750,00 kn

Za mjesec u kojem je dijete boravilo u predškolskoj ustanovi do najviše 5 dana, sredstva se umanjuju za 60%.

Vjerske i privatne predškolske ustanove samostalno utvrđuju kriterije i visinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa, čime se pokriva razlika do ekonomske cijene programa ustanove.

b) u okviru osiguranih sredstava iz gradskog proračuna tim će se ustanovama osigurati potpora u godišnjem iznosu do 3.000,00 kuna po odgojno-obrazovnoj skupini za didaktiku i potrošni materijal za rad s djecom.

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.
Više informacija Prihvaćam sve kolačiće Odbijam