LogopedPrimarna uloga logopeda u vrtiću je praćenje komunikacijskog, jezično-govornog razvoja djece od jasličke do predškolske dobi. Kontinuiranim praćenjem razvoja djece moguće je pravovremeno reagirati i kroz poticaje i bogaćenje jezične okoline prevenirati određenu teškoću u području komunikacije, jezika i govora.
Ključ uspješne prevencije je u suradnji logopeda roditelja i odgojitelja. Logoped odgojitelju pruža vrijedne informacije o ciljanim razvojnim očekivanjima i poticajima, a roditelje savjetuje o poticajima u obiteljskom okruženju.
Ukoliko se uoči određena teškoća kod djeteta, logoped standardiziranim mjernim instrumentima utvrđuje postojanje teškoće i planira individualne vježbe kako bi se teškoće prevladale.
Logoped je član stručnog tima vrtića. Zajednički cilj stručnog tima je kroz suradnju s ravnateljem, odgojiteljima i roditeljima osigurati djeci polaznicima vrtića adekvatno, poticajno i sigurno odgojno-obrazovno okruženje.
Članke po izboru logopedinje možete pročitati u nastavku