Ispis

Ravnateljica Dječjeg vrtića MALI SVIJET iz Lučkog, Borovik 5. OIB 90083259367, donijela je dana 01.Lipnja 2012.g. u Zagrebz sljedeću:

ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENIKA ZA ZAŠTITU

PODATAKA

 

 

Sukladno Zakonu o radu osobom koja je, uz Poslodavca ovlaštena nadzirati dali se osobni podaci radnika prikupljaju, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama u skladu s Zakonom u Dječjem vrtiću MALI SVIJET iz Lučkog, Borovik 5, OIB 90083259367 imenuje se:

 

MARICA ĆOSIĆ iz Zagreba, Antuna Dobronića 1

 

Dječji vrtić MALI SVIJET

 

-------------------------------------

Ravnateljica Sandra Šamec